نمایش یک نتیجه

چراغ خطر عقب چپ سوزوکی ویتارا SUZUKI

چراغ خطر عقب چپ سوزوکی ویتارا SUZUKI چراغ خطر عقب چپ سوزوکی ویتارا SUZUKI یکی از اجزای سیستم روشنایی خودرو است که برای نشان دادن وضعیت خطر و ایجاد هشدار در صورت بروز موقعیت‌ های خطرناک، استفاده می‌شود. در واقع وقتی راننده خودرو با موقعیتی مواجه می‌شود که به دلیل شرایط خاص منجر به ایجاد خطر یا عدم ایمنی می‌شود، می‌تواند چراغ خطر عقب را فعال کند. اگر راننده خودرو بطور ناگهانی توقف کند، می تواند برای اطلاع رسانی به رانندگان پشت سر خود از چراغ خطر عقب چپ سوزوکی ویتارا SUZUKI استفاده کند. این قطعه یک جفت چراغ با رنگ قرمز است و در صورت فعال شدن، هر دو چراغ به صورت همزمان و با نور قوی و چشمک زنی روشن می‌شوند.