نمایش یک نتیجه

رادیاتور کولر رنو کپچر RENAULT CAPTUR

رادیاتور کولر رنو کپچر RENAULT CAPTUR در نصب رادیاتور کولر رنو کپچر RENAULT CAPTUR هدف آن است که دمای بهینه موتور حفظ شده و از تولید گرمای اضافی و آسیب به قطعات مهم خودرو جلوگیری شود. رادیاتور کولر رنو کپچر RENAULT CAPTUR از لوله های فلزی تشکیل شده است که به عنوان وسیله ای برای انتقال حرارت عمل می کنند. آب سرد از مخزن آب خودرو وارد رادیاتور می شود و از طریق لوله های رادیاتور عبور می کند. در این مرحله، حرارت از آب جذب می شود و در صورتی که هوا از طریق خنک کننده عبور کند، حرارت به هوا منتقل می شود و آب سردتر به مخزن باز می گردد. این فرآیند باعث خنک شدن آب و در نتیجه خنک کردن موتور خودرو می شود.