نمایش یک نتیجه

توربو شارژ پژو 2008

توربو شارژ پژو 2008 توربو شارژ پژو 2008 یک سیستم افزایش قدرت است و هدف اصلی استفاده از آن، افزایش قدرت و عملکرد موتور با افزایش جریان هوای ورودی به سیلندرها است. توربو شارژ پژو 2008 با استفاده از یک توربین و یک کمپرسور کار می‌کند. هنگامی که خودرو حرکت می‌کند، گازهای خروجی از سیلندرها به سمت توربین می‌رود و توربین را به سرعت می‌اندازد. سپس توربین این انرژی را به کمک یک شفت منتقل می‌کند که به کمپرسور متصل است. کمپرسور هوای تازه را فشرده کرده و به سیلندرها تحویل می‌دهد. با افزایش فشار و دمای هوا، میزان سوختی که می‌تواند در سیلندرها سوخت واکنش دهد، افزایش می‌یابد که باعث افزایش توان و عملکرد موتور می‌شود.