نمایش یک نتیجه

میل لنگ هایما HAIMA S7

میل لنگ هایما HAIMA S7 میل لنگ هایما HAIMA S7 یکی از اجزای مهم و حیاتی در سیستم موتور خودرو است و به عنوان یک اتصال کننده بین موتور و گیربکس عمل می‌کند. میل لنگ هایما HAIMA S7 به صورت یک قطعه بلند است که دارای یک یا چندین دنده می‌باشد. در هنگام حرکت خودرو، موتور با چرخاندن میل لنگ، نیرو و گشتاور خود را به گیربکس منتقل می‌کند و سپس گیربکس با استفاده از دنده‌های خود، نیروی حاصل را به چرخ‌های خودرو منتقل می‌کند. البته برای اینکه میل لنگ به درستی عمل کند، باید به صورت منظم سرویس و تعمیرات لازم را انجام داد و در صورت نیاز، قطعات آن را تعویض کرد.