نمایش یک نتیجه

کمک فنر جلو راست رنو کپچر RENAULT CAPTUR

کمک فنر جلو راست رنو کپچر RENAULT CAPTUR کمک فنر جلو راست رنو کپچر RENAULT CAPTUR، بار و فشارهای ناشی از حرکت خودرو، فشارهای جاده، ضربه‌های سنگین و شرایط متغیر را جذب می‌کند تا استحکام و پایداری تعلیق خودرو را حفظ کند. در واقع کمک فنر جلو راست رنو کپچر RENAULT CAPTUR نقش مهمی در توازن و کنترل خودرو دارد و طراحی و تنظیم صحیح آن می‌تواند تأثیر مستقیمی بر توازن و توزیع وزن خودرو داشته باشد. زمانی که خودرو در حرکت است، کمک فنر جلو راست رنو کپچر RENAULT CAPTUR نیروی لازم را ایجاد می‌کند تا وزن خودرو بر اندازه مناسبی بر روی چرخ‌ها توزیع شود و تعادل خودرو حفظ شود. این امر بهبود قابل توجهی در کنترل خودرو در انحرافات جاده، تعادل در شرایط آب و هوایی نامساعد و پایداری در حالت‌های ناگهانی ایجاد می‌کند.